Dziś jest , imieniny obchodzą:

Bezpieczeństwo w niderlandzkim ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to sprawa ważna dla każdego. Najchętniej podróżujemy szybko i bezpiecznie z punktu A do punktu B, ale jednocześnie ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów. W ruchu drogowym dochodzi do wielu poważnych wypadków – niektóre z nich kończą się nawet śmiercią. Zachowując bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oszczędzamy nie tylko na mandatach, ale też bierzemy czynny udział w poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ten sposób daje się zmniejszyć liczbę wypadków drogowych i mniej ludzi odnosi obrażenia w wypadkach na drodze.

 

5 ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W ruchu drogowym obowiązują różnego rodzaju zasady. Zmniejszeniu liczby wypadków na drodze i ograniczeniu liczby obrażeń powstałych w ich trakcie służy następujących pięć zasad mogących decydować o życiu i śmierci:

 • Przestrzegaj dozwolonej prędkości
 • Nie jedź po alkoholu
 • Zawsze miej zapięte pasy bezpieczeństwa
 • Zatrzymuj się na czerwonym świetle
 • Zawsze noś kask podczas jazdy na skuterze lub motorze

Policja niderlandzka przekazuje dokładne informacje dotyczące tych kwestii, aby wszyscy mogli odbyć spokojną podróż po Holandii i cieszyć się pobytem w tym kraju.

 

POLICJA KONTROLUJE BEZPIECZEŃSTWO

Policja regularnie przeprowadza kontrole. Jeśli stosujemy się do zasad ruchu drogowego, rzadko będziemy podlegać kontroli (chyba że nadal ktoś jeździ na białych tablicach) i będziemy mogli spokojnie kontynuować podróż.

Podczas kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego policja korzysta z aparatury pomiarowej, na przykład z kamery rejestrującej prędkość i numer rejestracyjny pojazdu. Jednak policjant lub policjantka mogą również poprosić o współdziałanie przy przeprowadzaniu kontroli. Oznacza to, że trzeba zatrzymać pojazd. Kiedy stwierdzone zostanie wykroczenie, otrzymamy mandat.

Jeśli możemy udowodnić, że mieszkamy w Holandii, wówczas na adres domowy zostanie przesłany blankiet wpłaty za mandat. Jeśli nasze oficjalne miejsce zamieszkania jest poza Holandią, wówczas otrzymamy propozycję ugody, co oznacza konieczność natychmiastowego uiszczenia opłaty.

 

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU ZAGRAŻA ŻYCIU

Szacuje się, że za śmierć jednej czwartej ofiar wypadków drogowych (± 200) w Holandii odpowiada alkohol. Zwłaszcza połączenie alkoholu i narkotyków zwielokrotnia ryzyko poważnych obrażeń w razie wypadku.

Alkohol jest środkiem znieczulającym, który pozostaje we krwi przez długi czas oraz obniża szybkość reakcji, powoduje widzenie tunelowe (zawężenie pola widzenia), utratę koncentracji i wpływa na utratę kontroli nad mięśniami. Im więcej się pije, tym poważniejsze są skutki efektów ubocznych. Ciało potrzebuje na przykład około półtorej godziny, aby wydalić cały alkohol z krwi po wypiciu jednego piwa czy lampki wina. Nie ma żadnego sposobu, żeby skrócić ten czas.

 

JAZDA POD WYPŁYWEM

Jeśli prowadziliśmy pojazd pod wypływem alkoholu lub narkotyków, zostaniemy zatrzymani przez policję do wyjaśnienia. Będziemy musieli udać się na komisariat policji i poddać się badaniu alkomatem.

Nie można odmówić poddania się temu badaniu, chyba że możemy udowodnić, że spowodowane jest to względami medycznymi. Zostanie to skontrolowane przez lekarza. W takim przypadku lekarz przeprowadzi badanie krwi. Również w tym przypadku nie można odmówić wykonania badania (odmowa jest traktowana w Holandii jako złamanie prawa). Wynik badania alkomatem zostanie natychmiast podany. Wynik badania krwi jest znany dopiero w późniejszym terminie i zostaje przesłany pocztą. Dla początkującego kierowcy maksymalna dopuszczalna ilość alkoholu we krwi wynosi 88 μg/l, a dla wszystkich innych – 220 μg/l (μg/l to mikrogram alkoholu na litr wydychanego powietrza.)

 

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDU

Jeśli prowadziliśmy samochód pod wypływem alkoholu, przed opuszczeniem komisariatu otrzymamy zakaz prowadzenia pojazdu. Oznacza to, ze nie będziemy mogli prowadzić jakiegokolwiek pojazdu (nawet roweru!) przez określony czas . Jeśli to zrobimy, wówczas złamiemy prawo kolejny raz. W zakazie prowadzenia pojazdu („Decyzji o zakazie prowadzenia pojazdu”) podano dokładnie, do kiedy nie możemy prowadzić pojazdu. Jeśli prawo jazdy zostanie zatrzymane przez policję, ponieważ wypiliśmy zbyt wiele alkoholu lub jechaliśmy zbyt szybko, oznacza to, że nie będziemy mogli prowadzić przez określony czas pojazdu, do prowadzenia którego konieczne jest prawo jazdy. Zgodnie z prawem holenderskim prokurator może zatrzymać prawo jazdy, jeśli zawartość alkoholu we krwi przekracza 350 μg/l dla początkującego kierowcy lub 570 μg/l dla innych kierowców. Również w przypadku odmowy współdziałania lub w razie ponownego zatrzymania przez policję po prowadzeniu pojazdu pod wpływem w ciągu 5 lat, prokurator może zatrzymać prawo jazdy.

 

ODMOWA WSPÓŁDZIAŁANIA

Jeśli odmówimy współdziałania podczas kontroli policyjnej, wówczas również otrzymamy zakaz prowadzenia pojazdów. Odmowa współdziałania przy badaniu stężenia alkoholu we krwi jest złamaniem prawa, za co zostaniemy ukarani przez sędziego, nawet jeśli zawartość alkoholu we krwi nie będzie znana.

 

CO SIĘ DZIEJE Z PRAWEM JAZDY?

Prawo jazdy zostaje przesłane do prokuratora. Ten w ciągu 10 dni od zatrzymania prawa jazdy podejmuje decyzję, czy zostanie ono zatrzymane, czy też otrzymamy je z powrotem. Prokurator może zatrzymać prawo jazdy do momentu, gdy sędzia podczas posiedzenia sądu ogłosi wyrok w naszej sprawie karnej. Posiedzenie sądu zwykle odbywa się w przeciągu sześciu miesięcy od zatrzymania prawa jazdy. Kiedy sędzia orzeknie zakaz prowadzenia pojazdu, wówczas czas od zatrzymania prawa jazdy do orzeczenia wyroku zostanie zaliczony na poczet kary. Bardzo ważne jest, aby w ciągu pierwszych 10-ciu dni zgłosić się do adwokata. Ten może je w tym czasie warunkowo odzyskać nasze prawo jazdy, a sprawę definitywnie zakończyć na późniejszej sprawie karnej.

TRYB PRZYSPIESZONY

W przypadku wszystkich popełnionych wykroczeń, jeśli nie jesteśmy zarejestrowani jako mieszkańcy Holandii i/lub nie posiadamy stałego miejsca zamieszkania/pobytu, zasięga się opinii prokuratora, który podejmuje również decyzję o nałożeniu grzywny. Prokurator określa niezwłocznie kwotę grzywny do zapłaty lub inną procedurę.

Jeśli można stwierdzić, że mieszkamy w Holandii, wówczas można opłacić grzywnę na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości lub Centralnego Biura Egzekucji Sądowych (CJIB) za pomocą przesłanego pocztą blankietu wpłaty.

 

UCIECZKA Z MIEJSCA WYPADKU

W Holandii osoba, która brała udział w wypadku, nie może opuścić jego miejsca bez uzyskania tożsamości tej osoby i pojazdu. Ucieczka z miejsca wypadku jest złamaniem prawa. Chodzi tutaj nie tylko o kierowcę pojazdu, ale też o „świadków” lub osoby, które spowodowały wypadek. Nie ma również znaczenia, czy szkody są małe czy duże, należy pozostać na miejscu wypadku i wymienić się danymi z innymi osobami biorącymi udział w wypadku.

PASY BEZPIECZEŃSTWA

Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest w Holandii obowiązkowe na każdym miejscu w samochodzie. Każda osoba wsiadająca do samochodu sama odpowiada za zapięcie pasa, nie dotyczy to jednak dzieci poniżej 12 roku życia. Za dzieci odpowiada kierowca. W 40% przypadków zapięcie pasa zapobiega powstaniu obrażeń śmiertelnych. W 25% przypadków zapięcie pasa zapobiega powstaniu poważnych obrażeń. Procenty te są o wiele wyższe w przypadku wypadków przy prędkości do 80 km/h. Dlatego policja często kontroluje, czy pasy są rzeczywiście zapięte. Proszę pamiętać również o tym, że bez pasów bezpieczeństwa jesteśmy nieubezpieczeni!!!

 

ROZMAWIANIE PRZEZ TELEFON

W Holandii obowiązuje zakaz rozmawiania przez telefon komórkowy z słuchawką przy uchu podczas prowadzenia samochodu. Jeśli policja stwierdzi złamanie tego przepisu, otrzymacie Państwo mandat. Telefon nie zostanie zatrzymany, ale policja spisze markę i typ używanego aparatu.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to sprawa ważna dla każdego. Najchętniej podróżujemy szybko i bezpiecznie z punktu A do punktu B, ale jednocześnie ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów.

KARY ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI

Wysokość grzywny za przekroczenie prędkości zależy od tego, o ile kilometrów przekroczono dopuszczalną prędkość. Dane w odniesieniu do kierowców pojazdów więcej niż dwukołowych, można odczytać z tabeli

lość przekroczonych         na autostradzie          poza obszarem miejskim           na obszarze miejskim
km / godz.

4                                                   23                                     23                                             26
5                                                   28                                     29                                             32
6                                                   34                                     35                                             39
7                                                   41                                     41                                             46
8                                                   47                                     48                                             52
9                                                   53                                     55                                             59
10                                                 59                                     63                                             67
11                                                 82                                     86                                             91
12                                                 89                                     95                                             100
13                                                 94                                    104                                            109
14                                                 103                                   113                                            118
15                                                 112                                   122                                            127
16                                                 121                                   130                                            136
17                                                 130                                   139                                            147
18                                                 139                                   149                                            157
19                                                 150                                   161                                            168
20                                                 162                                   172                                            180
21                                                 173                                   182                                            193
22                                                 183                                   194                                            205
23                                                 194                                   205                                            218
24                                                 205                                   218                                            231
25                                                 216                                   231                                            244
26                                                 227                                   244                                            259
27                                                 238                                   257                                            274
28                                                 249                                   270                                            287
29                                                 260                                   286                                            301
30                                                 271                                   301                                            316
31                                                 282
32                                                 294
33                                                 308
34                                                 323
35                                                 337
36                                                 351
37                                                 366
38                                                 382
39                                                 400

 

Po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o maksymalnie 3 km/godz. nie zostaniesz ukarany. Przy przekroczeniu co najmniej 30 km/godz. (a 40 km/godz. na autostradzie) wysokość kary ustala prokurator. Jeżeli jedziesz za szybko na terenie robót drogowych, grzywna będzie jeszcze wyższa.

 

KILKA WYKROCZEŃ DROGOWYCH

Brak ubezpieczenia: € 550
Jazda po poboczu: € 370
Jazda bez prawa jazdy (gdy zostało ono odebrane lub skonfiskowane): € 370
Jazda bez prawa jazdy (gdy nigdy nie zostało zyskane lub jest ponad rok nieważne): € 370
Parkowanie w miejscu przeznaczonym dla inwalidy: € 370
Niepotrzebne trąbienie: € 370
Zignorowanie znaku stop: € 370
Wyprzedzanie na lub w pobliżu przejścia dla pieszych: € 370
Jazda pod wpływem alkoholu od: € 360
Jazda przy „zderzaku”: min. € 280
Wyprzedzanie po prawej stronie € 230
Przekroczenie ciągłej linii: € 230
Jazda na czerwonym świetle: € 230
Nieustąpienie pierwszeństwa przy znaku stop: € 230
Trzymanie telefonu w ręku w czasie jazdy: € 230
Brak współpracy podczas kontroli alkoholowej: € 230
Brak pasów bezpieczeństwa: € 140
Jazda bez ważnego atestu przeglądu technicznego: 130 €
Jazda bez prawa jazdy (nieważne mniej niż rok): € 90 euro
Jazda bez kierunkowskazu: € 90
Przecinanie kolumny wojskowej lub procesji pogrzebowej: € 90
Niepoprawne parkowanie: € 90
Ignorowanie obowiązkowego kierunku jazdy: € 90
Jazda z nieczytelnym numerem rejestracji: € 45-€ 130
Wady techniczne w samochodzie:
Uszkodzone opony: € 140-€ 470
Przeciążony samochód: € 140-€ 470
Uszkodzone światła hamulcowe: € 140
Uszkodzona rura wydechowa: € 140
Uszkodzone blachy: € 130 euro
Uszkodzone kierunkowskazy: 90 €
Uszkodzone światła tylnie: € 45

Koszty administracyjne
Jeśli otrzymasz grzywnę, należy również zapłacić odpowiednią opłatę administracyjną do Centraal Justitieel Inassobureau (CJIB). Te koszty administracyjne wynoszą € 7 euro na rok 2015. Nie ma sensu ich nie płacić w ramach protestu. Może to tylko doprowadzić do podwyższenia wysokości.
Kary grzywny na raty
Jeżeli grzywna wynosi więcej niż € 225, można ją uiścić w ratach.

Odwołanie
Jeśli nie zgadzasz się z grzywną, którą otrzymałeś, możesz się od niej odwołać. Na stronie internetowej Prokuratury można zrobić test, aby ocenić, czy Twój sprzeciw ma szansę na wygraną. Od decyzji prokuratora możesz się odwołać do sądu niższej instancji. Należy jednak pamiętać, że odwołanie takie będzie rozpatrzone dopiero po wpłaceniu kwoty grzywny.

Pamiętaj zawsze o terminach odwolania! Nie wolno ich przekraczać! Zapoznaj się zawsze z treścią każdego urzędowego pisma!!!

Polecamy

Sukces to spełnienie marzeń. Wszyscy tego pragniemy. Chcemy być kochani, zdrowi i robić to co sprawia nam przyjemność, równocześnie staramy się, aby to coś przynosiło nam zyski materialne. Nie zawsze się udaje, czasem w drodze na szczyt możemy się potknąć.

11 kwietnia 2015 r. powstała Sekcja Polska w organizacji Levende Talen zrzeszającej nauczycieli języków w Holandii. Członkowie na Walnym Zebraniu w Utrechcie zaakceptowali statut wraz z listą zdeklarowanych członków i włączyli nową sekcję językową do swojej organizacji.

Od kilkunastu lat w wędkarstwie coraz bardziej popularne jest wypuszczanie złowionych ryb, a nie zabieranie ich do domu, jak nas uczyli nasi dziadkowie oraz ojcowie.

Jednym z najbardziej znanych gatunków belgijskich piw jest z pewnością wiśniowy Kriek. Znany na całym świecie, pozwolił wytworzyć sposób tworzenia piw z owocami. Robiony według różnych wzorów zadowala on chętnych na piwa kwaśne lub słodkie.

 

Wiele osób przybywa na dłuższy okres do Holandii. Wynajmują mieszkania, domy, posyłają dzieci do szkół, żyją wspólnie, dzieląc Holandię z innymi ludźmi. Jednocześnie wielu z nich opuści kraj tulipanów i albo wróci do Polski, albo osiedli się w innym miejscu.

 

Na niderlandzkim rynku pracy, szczególnie w branżach technicznych, coraz większe znaczenie ma posiadanie przez pracownika tzw. dyplomu VCA.

Kolagen to cudowny składnik naszej skóry odpowiedzialny za kondycję niemal całego ciała. Niestety, już w 25 roku życia jego produkcja w naszym organizmie wyraźnie spada. Dlaczego warto zadbać o odpowiedni poziom tego wyjątkowego białka?

Współcześnie sztuka tworzenia tatuaży wychodzi dalece poza obszar zarezerwowany i swego czasu kojarzony z ramionami kryminalistów. Profesjonalny tatuator to artysta, którego pędzel zastąpiła igła, a zamiast płótna swe ciało udostępnił model.

Współczesna kuchnia nie jest już pomieszczeniem gospodarczym, do którego gości się nie wpuszcza. To już nie tylko rząd szafek (prawie identycznych jak u sąsiada), zlew, lodówka, piec i kawałek blatu. Kuchnia – jak mówią – to serce domu.

Wielu z nas posiada jeszcze gdzieś zachowane klisze lub slajdy sprzed wielu lat. Zdjęcia, które zostały z nich wywołane z czasem tracą kolory lub ulegają stopniowemu zniszczeniu. Ponadto wielu z nas uważając, że emigruje tylko na rok lub dwa zostawiło swoje albumy w Polsce.

Reklama

Galeria

 • Bal Karnawałowy 2012
 • Bal Karnawałowy 2012
 • Dzień Dziecka 2012
 • Dzień Dziecka w szkole 2010
 • Agnieszka Steur
 • Bal Karnawałowy 2011
 • Koncert Budki Suflera
 • Miss Fitness
 • Mini galeria 03
 • Majówka Comblain La Tour 2010
 • Ani Mru Mru
 • Mini galeria 04
 • Majówka Comblain La Tour 2010
 • Koncert Golec u-Orkiestra