Dziś jest , imieniny obchodzą:

Kiedy? Dla kogo? I na jakich zasadach?

Jeśli straciłeś pracę, być może należy Ci się zasiłek dla bezrobotnych. Nieważne jest, czy pracowałeś przez agencję pośrednictwa pracy (uitzendbureau) czy bezpośrednio w firmie.

 

Podstawowym i najważniejszym warunkiem, aby starać się o zasiłek dla bezrobotnych, jest przepracowanie 26 tygodni w okresie 36 tygodni, liczonych od ostatniego dnia pracy. Nie ma tutaj znaczenia, ile godzin w tygodniu przepracowałeś i czy było to w jednym lub kilku zakładach pracy. Nawet jedna przepracowana godzina w tygodniu liczona jest przez UWV jako przepracowany tydzień.

 

Aby otrzymać holenderski ww-uitkering, ważne dla UWV jest także, iż:

 

 • otrzymałeś ustną informację od pracodawcy, że nie posiada dla Ciebie więcej pracy lub też, że Twój kontrakt na pracę nie zostanie przedłużony, 
 • otrzymałeś pisemne potwierdzenie, iż Twój kontrakt zostanie zakończony i pracodawca nie posiada dla Ciebie innej oferty pracy, 
 • firma, w której pracowałeś, zbankrutowała,
 • nie zostałeś zwolniony przez pracodawcę dyscyplinarnie, nie porzuciłeś dotychczasowej pracy lub nie przyjąłeś nowej oferty pracy od dotychczasowego pracodawcy.

 

Etapy złożenia wniosku o WW uiktering:

 

 1. Osoby zameldowane zobowiązane są do zapytania o zasiłek drogą elektroniczną, przez digid code, w ciągu 2 dni od utraty pracy. Jeżeli zarejestrujesz się później, musisz liczyć się z upomnieniem lub karą, jaką może nałożyć na Ciebie UWV, np. pomniejszyć Twój zasiłek o 10%. Aby zapytać o ww-uitkering, trzeba zalogować się na stronie www.werk.nl jako osoba poszukująca pracy, a następnie wypełnić formularz z wnioskiem o bezrobotne. Jeśli jeden z formularzy nie zostanie wypełniony i wysłany, procedura nie będzie kompletna i wniosek nie zostanie rozpatrzony;
 2. Jeśli zgłoszenia zostały wysłane poprawnie, w ciągu 24 godzin otrzymasz potwierdzenie na swój email;
 3. Najczęściej w ciągu kilku dni od złożenia zapytania powinieneś otrzymać telefon lub pismo z UWV, w którym będzie wymienione, jakie dokumenty i w jakim terminie należy odesłać do UWV. Dotyczy to zwykle kopii ostatniej umowy o pracę, salaris-ów oraz pisma z informacją o zwolnieniu z pracy (ontslagbrief). Trzeba liczyć się z tym, że UWV może zażądać nawet kilku ostatnich kontraktów na pracę i salaris-ów z kilku miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach UWV nie występuje w ogóle z prośbą o odesłanie dokumentów, a decyzja o zasiłku przyznawana jest automatycznie. Zdarza się, iż UWV kontaktuje się telefonicznie z Twoim ostatnim pracodawcą w celu zweryfikowania informacji podanych przez Ciebie w zgłoszeniu. 
 4. Po odesłaniu wymaganych dokumentów do UWV, najczęściej w ciągu 4 tygodni, wydawana jest decyzja o wysokości zasiłku oraz na jaki okres został przyznany; na stronie UWV, w zakładce „Mijn UWV”, można sprawdzić, na jakim etapie jest rozpatrywanie wniosku o zasiłek przez UWV;

 

Dokumenty i informacje potrzebne do zgłoszenia o zasiłek:

 

 • umowa o pracę, 
 • salarisy z minimum ostatnich 3 miesięcy pracy, 
 • zwolnienie z pracy (w przypadku zakończenia umowy i jej nieprzedłużenia - nie jest konieczne), 
 • doświadczenie zawodowe w Holandii (nazwa firmy, od kiedy do kiedy, wykonywana praca, stanowisko), 
 • DigiD kody, 
 • przebieg edukacji w Polsce i ewentualnie w Holandii; kursy, szkolenia, 
 • jeśli osoba starająca się o zasiłek zamieszkuje w Holandii wspólnie z małżonkiem lub partnerem, należy przygotować dane tej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, sofi numer, szacunkowy dochód roczny).

 

Jeżeli przepracowałeś od 26 tygodni do 4 lat w Holandii, to przysługuje Ci bezrobotne jedynie na 3 miesiące. Maksymalny okres pobierania zasiłku w Holandii wynosi obecnie 38 miesięcy, w najbliższych latach, najpóźniej w 2019, zostanie pomniejszony do 24 miesięcy.
Osoby, które przepracowały więcej niż 4 lata w Holandii, mogą liczyć na dłuższe zasiłki. Za każdy przepracowany rok, otrzymasz 1 miesiąc zasiłku.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obliczana jest na podstawie Twoich zarobków. UWV wylicza tzw. dagloon (stawka dzienna) na podstawie rocznych dochodów lub zarobków uzyskanych u ostatniego pracodawcy. Dzieli uzyskaną w tym okresie kwotę brutto przez liczbę dni roboczych. Im mniej dni pracowałeś w tym okresie, tym niższy będzie Twój dagloon. Przez pierwsze dwa miesiące będziesz otrzymywać 75% brutto średniego wynagrodzenia, a w następnych miesiącach tylko 70%. Pierwszego przelewu możesz spodziewać się zaraz po otrzymaniu pozytywnej decyzji, następnie UWV będzie wypłacać zasiłek co 4 tygodnie. Dwa tygodnie po skończonym zasiłku dostajesz pieniądze wakacyjne.
Osoby o wyjątkowo niskim bezrobotnym mogą ubiegać się tzw. dofinansowanie do zasiłku.
UWV dopłaca nawet 10 euro do stawki dziennej, rozpatrując indywidualnie sytuację rodzinną i finansową bezrobotnego.

 

Werkbedrijf

Osoby składające wniosek o zasiłek dla bezrobotnych zobowiązane są do jednoczesnego zgłoszenia się do Werkbedrijf jako osoby poszukujące pracy. Należy to zrobić również elektronicznie na stronie www.werk.nl za pomocą DigiD kodów.

 

Etapy zgłoszenia do Werkbedrijf

 

 • Osoba składająca wniosek o WW uitkering w pierwszej kolejności wypełnia formularz na stronie werk.nl jako osoba poszukująca pracy;
 • Następnie należy uzupełnić swoje CV na werk.nl;
 • W pozycji „taken” (zadania) trzeba sprawdzić, jakie polecenia należy wykonać i potwierdzić ich wykonanie bądź też zapoznać się z treścią dokumentów;
 • Należy regularnie śledzić profil na www.werk.nl 
 • Obowiązkowo należy reagować i szukać pracy (m.in. 1 oferta pracy na tydzień);
 • W określonym przez UWV terminie należy również przekazać, w jakich biurach lub firmach zgłaszało się na oferty pracy oraz na jakie stanowisko;
 • Jeśli osoba przebywająca na WW zasiłku, podejmie pracę, należy te informacje niezwłocznie przekazać do UWV. Informacje te przekazuje się również elektronicznie na stronie UWV poprzez „Mijn UWV”. Wraz ze zgłoszeniem należy wysłać kopie umowy o pracę. 
 • Jeśli osoba podejmie nawet pracę tymczasową na kilka godzin w tygodniu, również w ten sam sposób należy przekazać te informacje do UWV. Wkrótce po jej przekazaniu na „Mijn UWV” pojawi się formularz do wypełnienia dotyczący osiągniętych dochodów tzw. Inkomsten formulier. Należy go wypełnić w określonym czasie. W przypadku niewypełnienia tego formularza może zostać wstrzymana wypłata zasiłku dla bezrobotnych lub też może zostać nałożona kara pieniężna.

 

„Dofinansowanie do godzin”

Sprostujmy na początku, że określenie „dofinansowanie do godzin” jest nieprawidłowe. Co kryje się zatem pod tym określeniem?

Jest to zasiłek dla bezrobotnych wypłacany częściowo. Inaczej można powiedzieć, ze jest to dopłata do godzin, o które zmniejszyła się ilość pracy. Oznacza to, że osoba nie straciła w pełni pracy, a jedynie jedynie zmniejszyła się ilość godzin pracy w tygodniu.

Zasada starania się o częściowy zasiłek dla bezrobotnych jest dokładnie taka sama jak w przypadku zwykłego zasiłku dla bezrobotnych. Zmienia się natomiast zasadniczo wysokość wypłacanego zasiłku. Osoba, która stara się o częściowy zasiłek, powinna:

 • przepracować 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodniach (najlepiej w 40 godzinnym systemie pracy tygodniowo),
 • posiadać umowę o pracę, 
 • posiadać salaris-y z ostatnich miesięcy pracy, a przede wszystkim salarisy, z których wynika różnica przepracowanych godzin tygodniowo.

W przypadku wystąpienia o częściowy zasiłek nie jest wymagane pisemne zwolnienie z pracy (ontslag brief).

Dopłata do godzin przyznawana jest tak samo jak zasiłek, w zależności od stażu pracy w Holandii. Po wykorzystaniu częściowego zasiłku, w przypadku całkowitej utraty pracy, nie można przejść na zasiłek dla bezrobotnych. Należy ponownie przepracować 26 tygodni, aby starać się o zasiłek.

 

Transfer zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych, który otrzymujesz w Holandii, możesz oficjalnie przenieść do Polski lub jednego z krajów Unii Europejskiej. Transfer zasiłku można rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji z UVW i do tego czasu powinieneś pozostać w Holandii. Procedurę przeniesienia uitkeringu rozpoczyna się od telefonicznego kontaktu z UWV Internationaal (oddziałem międzynarodowym).

Podajemy datę wyjazdu i adres zameldowania w kraju. Od tego czasu korespondencję będziesz otrzymywać do Polski. W ciągu 10 dni od momentu zgłoszenie transferu dostaniesz dokument PD U2 niezbędny do spraw urzędowych w Polsce. W ciągu 7 dni od wyjazdu z Holandii musisz zarejestrować się w Urzędzie Pracy nie jako bezrobotny, lecz jako poszukujący pracy. Od tego momentu podlegasz regułom polskiego urzędu, choć pieniądze nadal wypłaca Ci UWV. Przenosząc zasiłek, możesz zabrać go ze sobą jedynie na 3 miesiące. Jeżeli masz przyznany ww-uitkering na kilkanaście miesięcy, reszta zostanie zawieszona.

Warto tutaj wspomnieć, iż niewykorzystany zasiłek można odwiesić, jeżeli w ciągu 26 tygodni od momentu transferu zasiłku wrócisz do Holandii i nadal pozostaniesz bez źródeł dochodu.

 

Dodatkowa informacja dla kobiet przebywajacych na zasiłku macierzyńskim!

Panie, które wykorzystały zasiłek macierzyński, mogą wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych, jeśli spełniły następujące warunki:

 • przed otrzymaniem zasiłku macierzyńskiego przepracowały 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni, 
 • pracodawca po zasiłku macierzyńskim nie oferuje dalej pracy lub też w trakcie trwania zasiłku umowa o prace zakończyła się lub nie została przedłużona.

 

Kobiety, które pobierały zasiłek dla bezrobotnych przed zasiłkiem macierzyńskim i nie wykorzystały go w pełni, mogą kontynuować zasiłek dla bezrobotnych. Należy to jednak zgłosić osobno do UWV.

Jeśli kobieta chce otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych bezpośrednio po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego, należy to również elektronicznie zgłosić do UWV.

Kobiety ciężarne przebywające na zasiłku dla bezrobotnych obowiązują takie same zasady poszukiwania pracy jak w przypadku innych osób.

 

Ważne!

Często zdarza się, iż UWV zawiesza lub całkowicie zamyka zasiłek dla bezrobotnych. Najczęstszą przyczyną jest brak reakcji na korespondencję z UWV, lub przebywanie poza Holandia w czasie pobierania ww-uitkeringu. W ostatnich miesiącach da się zauważyć wzmożoną kontrolę osób pobierających zasiłki. Musisz liczyć się z niezapowiedzianą wizytą inspektora u siebie w domu. Bardzo często UWV domaga się wglądu do Twojego konta bankowego, co daje wiarygodny obraz Twojego pobytu w Holandii.

Choć prawo nie określa jasno, czy osoba ubiegająca się o bezrobotne musi posiadać meldunek, UWV utrudnia osobom niezameldowanym zapytanie o niego. Ostatnią opcją dla osób bez meldunku jest indywidualne spotkanie w UWV (Platinaweg 10 w Hadze).

 

Mini-słownik:

 • UWV – Urząd Pracy
 • Mijn UWV – moje UWV (konto osobiste na portalu UWV)
 • DigiD kody – osobiste kody wykorzystywane do komunikacji z wieloma urzędami w Holandii
 • salaris - pasek wypłaty

 

 

Polecamy

Każdego roku, o tej samej porze, czyli jakoś teraz, składamy sobie obietnice. Nowy rok, jest już sam w sobie zapewnieniem zmian, tego, że damy radę więcej zdziałać.

Aresztowano Pana/Panią w związku z europejskim nakazem aresztowania i przewieziono do jednostki policji lub do innego miejsca przesłuchań. Jakie ma Pan/Pani prawa?

 

Holandia jest w stanie wojny z Państwem Islamskim! - oświadczył bez ogródek Mark Rutte, premier holenderskiego rządu. W momencie zamykania tego numeru naszej gazety słowa Rutte’go sprowadzały się jedynie do daleko posuniętej prewencji wewnątrz Królestwa Niderlandów.

Zapraszamy na V Jubileuszową Edycję Turnieju 7vs7 Domek.nl Summer Cup, w tym prestiżowym turnieju udział weźmie ponad 40 drużyn z całej Holandii, a także z Belgii, Niemiec oraz z Polski.

Jednym z głównych punktów Ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131), która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku jest wprowadzenie w Polscenowych wzorów dowodów osobistych.

Od 1 września minionego roku, uruchomiony został w Polsce rządowy projekt „leki 75+” zapewniający bezpłatny dostęp do lekarstw dla osób powyżej 75 roku życia.

Jeszcze do niedawna alkoholizm kojarzył się wyłącznie z mężczyznami, ostatnie lata jednak przyniosły duże zmiany w statystykach. Coraz więcej kobiet ma problem z alkoholem. Czym jest to spowodowane?

 

— Sir — ozwał się nagle kandydat wzruszonym głosem. — Jestem bardzo znużony i skołatany. Dużo, widzicie, przeszedłem. Miejsce to jest jedno z takich, jakie najgoręcej pragnę otrzymać. Jestem stary, potrzebuję spokoju!

Zosia niespokojnie poruszyła się na kanapie. Najpierw nie zwróciłam na to uwagi, ale gdy po raz trzeci wykonała niepewny ruch, zapytałam:

 

Reklama

Galeria

 • Dzień Dziecka 2012
 • Majówka Comblain La Tour 2010
 • Mini galeria 03
 • Majówka Comblain La Tour 2010
 • Agnieszka Steur
 • Koncert Budki Suflera
 • Koncert Golec u-Orkiestra
 • Bal Karnawałowy 2012
 • Miss Fitness
 • Mini galeria 04
 • Ani Mru Mru
 • Bal Karnawałowy 2011
 • Dzień Dziecka w szkole 2010
 • Bal Karnawałowy 2012